Petr Kužel - Starosta

Jiří Ulvr - Místostarosta

Zdeněk Mašek - Jednatel

Alena Krejčová - Náčelnice

Lucie Ruczová - Hospodářka

Zdeněk Sucharda - Člen

Radek Kučera - Člen