O Sokolu

 

V roce 2015 má naše Tělocvičná jednota 20. výročí svého znovuobnovení.Připomeňme si několik slov z historie.Novopacký sokol byl založen v r. 1862 jako jedna z prvních deseti sokolských organizací v naší republice. Ustavující schůze jednoty byla 4.června v hostinci u Čermáka, který se stál v místě hotelu Centrál. Byl zvolen 8 členný výbor se starostou MUDr. Kosinkou, náčelníkem br. Kejzlarem, jednatelem br. Nýdrlem, pokladníkem br.Radimským. Dalšími čelny pak byli bři : Franc, Čermák, Berger a Housa.Hlavní náplní jednoty byl tělocvik, jak se tehdy říkalo. První cvičení probíhala na Střelnici, později v různých pronajatých prostorech až do roku 1907, kdy byla postavena budova sokolovny. Zde pak sokolové provozovali své tělosvičné aktivity mimo válečných let až do roku 1952, kdy došlo ke zrušení organizace Sokol. Cvičení v sokolovně však probíhala dále pod hlavičkou sjednocené tělovýchovy. Organizace Sokol byla obnovena v roce 1990. K obnovení Novopacké jednoty došlo dne 28.června 1995 na ustavující valné hromadě v restauraci Levín za přítomnosti 31 členů. Valná hromada zvolila starostou MUDr. Zdeňka Čermáka. Členy výboru pak byli zvoleni : Antonín Hylmar, Jaroslav Pecháček, Josef Bílek, Jiří Benč, Eva Benčová, Vladimír Plecháč, Eliška Tesařová, Marie Hrubá a Dana Rejmontová. Od obnovení funguje odbor všestrannosti, v roce 1996 přešel pod křídla Sokola basketbalový oddíl, v roce 1999 pak oddíl atletiky. V průběhu následujících let se pak z odboru všestrannosti vyčlenily oddíly florblau a volejbalu. Detailní popis všech historických událostí lze najít v publikaci Paměti Novovpackého Sokola, kterou vydala Tělocvičná jednota Sokol v roce 2012 u příležitosti 150.výročí založení Sokolské jednoty v Nové Pace. Publikaci zpracovali Mgr.D.Coganová a PeadDr.M.Pour a je k dispozici k zakoupení v Novopacké sokolovně.